sedayemodafean.org شاهد ۱۴۹

شاهد ۱۴۹ و سردرگمی در تولید پهپاد

شنیدن خبر تولید پهپاد «شاهد ۱۴۹» همراه با یک احساس دوگانه بود. از یک سو، جای بسی افتخار است که برادران نیروی زمینی سپاه به همراه بچه‌های هوافضا در حوزه فن‌آوری پرنده هدایت‌پذیر از دور به سرعت پیش می‌روند و از این لحاظ ما در کنار انگشت‌شمار کشورهای پیشرفته جهان قرار داریم.

بیشتر بخوانید