sedayemodafean.org تلخ‌تر از زخم‌های جنگ

تلخ‌تر از زخم‌های جنگ | روایت ۳ جانباز جنگ تحمیلی از روزهای دشوار بیماری

سال‌های گذشته جانبازانی بودند که برای شنیده‌ شدن صدایشان جلوی بنیاد شهید چادر می‌زدند، نمونه‌اش مختار حاجی‌عسگری یا سیف‌الله حیدری که در طلب حقشان بودند. صدای

بیشتر بخوانید