sedayemodafean.org خسارت وارد شده به منازل مسکونی خانواده‌های شهدا و ایثارگران

در هفته‌ای که گذشت:‌ شهریه تحصیلی، حمایت از جانبازان شیمیایی، و پایگاه ورزش جانبازان و معلولین

آمار دبیر حمایت از جانبازان شیمیایی ایران از جانبازان شیمیایی درصد گرفته دبیر حمایت از جانبازان شیمیایی کشور با اشاره به وجود ١۵٠ هزار جانباز

بیشتر بخوانید