sedayemodafean.org شهيد محمد جعفر نصراصفهاني

شهید محمد جعفر نصراصفهانی

شهید محمد جعفر نصراصفهانی در تاریخ ۱۳۳۹/۰۶/۱۰ در اصفهان چشم به جهان گشود.

ایشان در سن ۲۷ سالگی در تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۱ و در بيمارستان ۵۰۲ ارتش به مقام والای شهادت رسید.

سرهنگ شهید محمد جعفر نصراصفهانی، فرزندتقی، درروزدهم شهریورماه ۱۳۳۹در«محله منارجنبان» در اصفهان بدنیاآمد. پس از طی دوران طفولیت به مدرسه رفت و تحصیلات خود را تا اخذ دیپلم متوسطه در رشته ریاضی در اصفهان ادامه داد.

در بهمن ماه ۱۳۵۷ و اوج گیری قیامهای مردمی در دبیرستان تحصیل می نمود و در مبارزه علیه رژیم حاکم با فعالیت هایی ازقبیل پخش اعلامیه امام (ره) به همراه دوستانش شرکت می کرد.

پس از اخذ دیپلم متوسطه در روز پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ به خدمت سربازی اعزام و پس ازطی دوره آموزشی اولیه در مرکزآموزشی بیرجند به گروه ۴۴ توپخانه اصفهان منتقل گردید.

درگروه ۴۴ باتوجه به روحیه مذهبی و انقلابی که داشت در فعالیتهای انجمن اسلامی مرکزآموزش توپخانه شرکت و در این فعالیت با سرگرد صیاد شیرازی و دیگر افسرانی که با ایشان همکاری می کردند آشنایی پیداکرد.

با شروع جنگ در سال ۱۳۵۹، در همان ماههای اول به اتفاق چند نفر دیگر داوطلبانه تقاضای اعزام به جبهه نمود و در روزهای اول حضوردرمنطقه عملیاتی سوسنگردمجروح و به بیمارستان منتقل گردید.

در مهرماه سال ۱۳۶۰با انتصاب سرهنگ صیادشیرازی به فرماندهی نزاجا، در دفتر ایشان خدمت خود را ادامه داد.

بعد ازگذراندن ۱۸ماه خدمت دوره ضرورت و شش ماه خدمت احتیاط درتاریخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۶۰ خدمت شهید محمد جعفر نصراصفهانی به پایان رسید،‌ اما همچنان داوطلبانه به خدمت خود در دفتر فرماندهی نزاجا ادامه داد و در همین زمان با وساطت یکی ازافسران همکار با انتخاب یک همسر از خانواده ای متدین،‌ ازدواج نمود.

به توصیه تیمسارصیادشیرازی و همکاران نزدیک ایشان خدمت در ارتش را به عنوان شغل دایم خود انتخاب و در سال ۱۳۶۱ وارد دانشکده افسری گردید.

در طول دوره دانشکده جوانی کاردان ، باهوش و بینش مذهبی و سیاسی و با اخلاق بود.

در زمان جنگ با اینکه مرکزتوپخانه در اصفهان بود، اما وی رسته پیاده را برگزید و دوره مقدماتی را در لشگر۲۸پیاده سنندج – که در دو جبهه درگیر بود و از پر مخاطره ترین یگانها بود – انتخاب کرد و به آن یگان منتقل و به عنوان فرمانده گروهان پیاده در خط مقدم جبهه مشغول به خدمت گردید.

در سال ۱۳۶۷ در یک عملیات رزمی درمنطقه مریوان و پنجوین عراق به شدت مجروح و به پشت جبهه منتقل گردید و در همین زمان به واسطه تک شیمیایی دشمن بعثی آلودگی شیمیایی نیز پیدا نمود.

وی از سال ۶۷ ۱۳تا ۱۳۷۳ در مشاغل زیر خدمت نمود.

بازرسی لشگر ۲۸ سنندج – دوره عالی پیاده درشیراز.

فرمانده گروهان دانشجویان در دانشکده افسری.

قرارگاه شمال غرب نزاجا.

بازرسی نزاجا.

معاون وفرمانده گردان تکاورتیپ ۴۵ تکاور.

سال ۱۳۷۳ با ترفیع به درجه سرهنگی بعنوان فرمانده تیپ ۱ لشگر ۲۳ انتصاب وخدمت نمود.

سال ۱۳۷۴ بعنوان فرمانده تیپ ۱ لشگر ۷۷ پیاده ثامن الائمه (ع) وبا تمایل شهید محمد جعفر نصراصفهانی انتصاب ودر منطقه عملیاتی جنوب.

در این مسولیت با اینکه در شرایط جسمانی خوبی نبود و چند ماه قبل از آن مورد عمل جراحی از ناحیه معده قرار گرفته بود خدمت نمود.

در سال ۱۳۷۵ حال عمومی وی به واسطه مجروحیت وآلودگی شیمیایی از گذشته مجدداَ به وخامت گذاشت و بعد ازمدتی بستری شدن در بیمارستان و منزل و تحمل درد و رنج فراوان در روز ۱۹ آبان ماه سال ۷۵ ۱۳ روح ملکوتی اش به لقاءالله و به خیل عظیم شهدا و مجاهدان راه اسلام پیوست

یک نظر

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.