sedayemodafean.org دفاع از یمن وظیفه شرعی و انسانی ماست

دفاع از یمن وظیفه شرعی و انسانی ماست

جمهوری اسلامی ابران به عنوان قدرت اول منطقه باید آشکارانه از کمک نظامی خود از نیروهای حوثی در یمن دفاع کرده و حتی در صورتی که سرداران نظامی کشور و مخصوصا سپاه پاسداران و رهبر معظم انقلاب لازم بدانند با اعزام نیرو به یمن در مقابله تجاوز نظانی سعودی ها به حوثی ها کمک کنیم.

بیشتر بخوانید
sedayemodafean.org فتح خرمشهر

خرمشهر آزاد شد اما فاتحان خرمشهر همچنان در مضیقه اند

به بهانه فرا رسیدن روز آزادی خرمشهر با ایشان تماس گرفتیم تا بتوانیم به نوعی درد و دل او را به شما خوانندگان عزیز منتقل کنیم. او که بخوبی روز فتح خرمشهر و جشن و سرور رزمندگان در مسجد جامع خرمشهر را به یاد داشت خاطرات زیادی از آن روزها و همچنین عملیات بیت المقدس داشت. او نیز از همان درد قدیمی مینالید.

بیشتر بخوانید