www.sedayemodafean.org مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی یکی از مراکز تخصصی معاونت بهداشت و درمان در امور جانبازان شیمیایی کشور می باشد.

بر گرفته از مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی:

معرفی مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی یکی از مراکز تخصصی معاونت بهداشت و درمان در امور جانبازان شیمیایی کشور می باشد.

اهداف مرکز

حفظ و ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی تحت پوشش نظارت ، ارزیابی و مدیریت وضعیت سلامت جانبازان شیمیایی.

وظایف مرکز

برنامه ریزی در امور پیشگیری و توانبخشی جانبازان تحت پوشش برنامه ریزی در امور بهداشت و درمان جانبازان تحت پوشش نظارت بر روند ارائه خدمات به جانبازان تحت پوشش شناسایی جانبازان تحت پوشش و تفکیک گروههای در معرض خطر ارتقای سطح آگاهی جانبازان، خانواده و کادر درمانی مرتبط با جانبازان گروه هدف حمایت و همکاری در طرحهای تحقیقاتی راهبردی در زمینه مصدومیت شیمیایی.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.