www.sedayemodafean.org پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان یک نهاد پژوهشی به منظور انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای جانبازان و معلولین ضروری شناخته شد. راه اندازی و تأسیس این پژوهشکده نتیجه چنین الزامی در دادن پوشش علمی به خدمات جانبازان بود .

بر گرفته از پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان:

در جهان امروز هیچ بشری مصون از معلولیت نیست و شکنندگی بیولوژیکی انسان می تواند هر کسی را درهر زمان و مکان در معرض معلولیت قرار دهد. معلولیتها خواه مادرزادی باشند و خواه عارضی (ناشی ازتصادف،‌بلایای طبیعی، جنگها، بیماریها ومشاغل) دگرگونی های آناتومیک و فیزیولوژیک در بدن افراد ایجاد می کنند و در یک مقطع زمانی وی را در زمره بیماران قرارمی دهند. معلول پس ازطی دوره حاد بیماری علیرغم داشتن محدودیتهای جسمی، ‌بایستی برای ادامه یک زندگی طبیعی آماده شود.

در کشور اسلامی ما بهدلیل پیشینه نیرومند اخلاق اسلامی در حمایت از معلولین و هم به دلیل صدماتی که جنگ تحمیلی بر پیکره جامعه جوان کشور وارد نموده است،‌ ارائه خدمات تخصصی توانبخشی در صدر توجهات مسئولین قرار گرفته و با ایجاد و گسترش مراکز خدماتی ویژه، این مهم تا حدود زیادی تحقق یافته است.

با محول شدن امر رسیدگی به عزیزان جانباز به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، تشکیل یک نهاد پژوهشی به منظور انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای جانبازان و معلولین ضروری شناخته شد. راه اندازی و تأسیس این پژوهشکده نتیجه چنین الزامی در دادن پوشش علمی به خدمات جانبازان بود .

پس از تغییر و تحولاتی که در  ساختار بنیاد مستضعفان و جانبازان رخ داد، پژوهشکده فنی و پزشکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های سازمان  تلاش دارد با هدف پژوهش در امورمختلف جانبازان بخصوص مشکلات درمانی ایشان، تا حد امکان مشکلات مبتلا به جانبازان را به حداقل رسانده و زمینه مناسبی جهت آموزش جانبازان و خانواده ایشان، پرسنل سازمان و سایر افراد جامعه که به نحوی با این عزیزان ارتباط دارند را فراهم آورد و در این راه از توان بالقوه علمی و تخصصی کشور در دانشگاهها و مراکز علمی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بهره خواهد برد.

اساسنامه پژوهشکده در شورای گسترش آموزش عالی وزراتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ترتیب در اردیبهشت ماه ۶۹ و ۷۴ تأیید و به تصویب وزرای محترم وقت رسیده است.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.