sedayemodafean.org کاهش بودجه خانواده ایثارگران

بودجه خانواده‌های ایثارگران نصف شده

بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بنیاد شهید با کاهش چشمگیری به جای اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به ایثارگران عزیز صرفا با نیمی از این مبلغ فقط می‌تواند یک سوم مشکلات ایثارگران را حل کند.

صدای مدافعان – این هفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس «رحیم زارع» اعلام کرد که مشکل اختصاص بودجه به بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱۴۰۱ برطرف شده است اما در اقدامی خارج از قاعده، در نسخه جدیدی از بودجه سال ۱۴۰۱ که روز گذشته بدون تصویب اعضای کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی آماده شده بود، سهم خانواده‌های ایثارگر به نصف مبلغ قبلی یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود.

 این در حالی است که به تازگی آقای زارع در گفتوگویی با خبرنگاران اظهار داشت که براساس نشست انجام شده کاهش بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از سه منبع برطرف شد و به همان مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت.

وی همچنین اعلام کرد که اعتبار لازم برای تغییر وضعیت دانش آموزان درود‌زن شهرستان مرودشت و شین آباد پیرانشهر که در حوادث مدارس آسیب دیده بودند تصویب شد، و نیز هزینه عمل جراحی آن‌ها هم در هیات رییسه تلفیق مصوب شد.

پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه سهم بنیاد شهید از فروش سهام را در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین و تصویب کرده بود و طبق گفته اعضای کمیسیون به دلیل همین افزایش مبلغ فروش سهام در بودجه از ۹۰ هزار میلیارد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در نسخه چاپی ۲۱ بهمن کمیسیون تلفیق نیز همین اعداد و ارقام چاپ شد.

این کاهش در حالی رقم خورد که بودجه درخواستی بنیاد شهید برای حل مشکل جامعه ایثارگری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که با اختصاص این ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام، فقط حدود یک سوم از مشکلات ایثارگران قابل رسیدگی بود.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.