sedayemodafean.org امیر سرتیپ حیدری

تشکیل یگان موشکی نیروی زمینی ارتش به چه قیمتی؟

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به تشکیل یگان موشکی نیروی زمینی ارتش گفت: منابعی را به وجود آوردیم تا تجهیزات این نیرو را تغییر دهیم و تجهیزات متناسب با نیروی واکنش سریع را جایگزین کنیم.

صدای مدافعان – امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش امروز در سخنرانی خود در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با اشاره به تجهیزات و تسلیحات نیروی زمینی ارتش گفت: چهار ویژگی برای تجهیزات نیروی زمینی ارتش تعریف کردیم و امروز سرمایه‌گذاری ما بر روی سلاح‌های دورزن، نقطه‌زن، دارای قابلیت اتوماسیون و هوشمند است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با ارائه گزارشی مبنی بر ساخت منازل سازمانی و پادگان‌های جدید در دیدار خود با مقام معظم رهبری و فرمانده قوا، از رضایت معظم له از اقدامات نیروی زمینی ارتش خبر داد. همچنین مقام رهبری از این اقدامات به‌عنوان برگ زرین ولایتمداری برای نیرو‌های ما در  ارتش یاد کردند. برغم این بازخورد مثبت، برخی از ناظران مسائل نظامی کشور معتقدند که یک نوع رقابت میان شاخه‌های مختلف نظامی کشور ایجاد شده و به همین علت، تخصیص بودجه‌های غیرمنطقی صورت گرفته که تشکیل یگان موشکی نیروی زمینی ارتش نیز در همین راستا ارزیابی میشود. به هرحال این بودجه بندی ها مستلزم شفاف سازی است که متاسفانه سخنان سرتیپ حیدری فاقد جزئیات لازم و شفافیت در خصوص هزینه‌های صورت گرفته بود. ناگفته پیداست که ارائه این جزئیات برای مردم بسیار حائز اهمیت است.

در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی افکار عمومی نیازمند توجیه است و عزیزان ارتش و سپاه باید متوجه باشند که بسیاری از اخباری که در ظاهر حکایت از پیشرفت نظامی کشور دارد، می تواند در اذهان عمومی به معنی فاصله مسئولان با مردم و عدم درک مدیران و مسئولان از دغدغه روزمره مردم باشد زیرا بسیاری بر این گمانند که اختصاص بودجه های موازی بیش از آنکه در راستای تقویت زیرساخت های امنیتی کشور باشد، در جهت رقابت های سازمانیست. اگر جذب افکار عمومی و کاهش فاصله مردم و مسئولین را در دستور کار قرار دهیم، قطعا راهی جز پذیرفتن وضعیت نامساعد اقتصادی و توجه به مشکلات معیشتی مردم نداریم. متاسفانه اکنون مردم می گویند که نه تتها جامعه گرفتار کرونا شده، بلکه اقتصاد ما هم به نوعی ویروسی شده است، و برون‌رفت از وضعیت موجود، مستلزم بازنگری در اولویت‌های بودجه و نیز همدلی و همراهی مسئولین با قشر آسیب‌پذیر است.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.