sedayemodafean.org سردار محمدعلی نظری

آیا اقتدار نظامی بدون اقتدار اقتصادی معنایی دارد؟

جانشین سپاه استان کرمان گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتوانه خون شهدا و پشتوانه مردم یکی از مقتدرترین نظام‌های حاضر در دنیاست.

صدای مدافعان – امروزه وقتی که فرماندهان نظامی و یا سیاستمدارن مجلس از قدرت نظامی کشور اسلامی ایران می گویند، بعید نیست که یکی از اولین فکرهای که به ذهن مردم برسد این باشد که این اقتدار چگونه در زندگی روزمره مردم تجلی پیدا می کند و آیا میزان هزینه های نظام برای برنامه موشکی و توسعه فناوری نوین دفاعی می کند، نهایتا بازگشت اقتصادی برای طبقه مستضعف خواهد داشت؟ هرچند که توانمندی و قابلیت دفاعی و تهاجمی حق هر ملتی است ولی سوال این است که اقتدار نظامی بدون ثبات اقتصادی به چه معناست؟

واقعیت این است که اقتدار نظامی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند ولی ما سال‌هاست که با رکود اقتصادی آشناییم ولی متاسفانه مدتهاست که دولتمردان ما یک نوع تمرکز نامتقارن بر اقتدار نظامی کرده اند و به تعهداتشان برای بازگشت ایران به بازار جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی عمل نکرده اند. یک اقتصاد پایدار، به شهروندان امکان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های درازمدتی برای خود و خانواده اشان انجام دهند و همین امر مایه امید اجتماعی و کاهش نارضایتی عمومی و نهایتا امنیت ملی است. فرماندهانی همچون سردار محمدعلی نظری باید متوجه باشند که سیاستمداران ناکارآمد و سیاستهایی که صرفا بر اقتدار نظامی تمرکز دارند، نهایتا در تقابل با امنیت ملی عمل می کنند و سوال اینجاست که چرا هنوز اینگونه سیاستمدارن در قدرت مانده‌اند؟

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان در سخنرانی خود از یک سو از لزوم رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت و اشتغال صحبت کرد ولی از طرف دیگر به گونه‌ای بر اهمیت حفظ اقتدار ملی تاکید می کند که هیچ همخوانی با ملاحظات اقتصادی و رشد پاپدار کشور ندارد و تنها به افزایش مطالبات برای افزایش بودجه دفاعی کشور می انجامد. جا دارد همه مسئولان بلندپایه کشور یک اولویتی برای ملاحظات اقتصادی و اهمیت رشد پایدار کشور قائل شوند تا امنیت ملی کشور در یک برنامه ریزی همگون و خالی از تناقض به درستی پاسداری شود.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.