sedayemodafean.org شهرداری تهران

صدور احکام استخدام قطعی پرسنل ایثارگر از اول دی

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا از صدور احکام تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ ایثارگران در شهرداری تهران از امروز خبرداد.

صدای مدافعان – لطف اله فروزنده در رابطه با صدور احکام تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگر شهرداری تهران گفت: پیرو دستور شهردار محترم تهران، مقرر گردید از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ نسبت به صدور احکام استخدام قطعی افرادی که فرآیند تشکیل پرونده ایشان (وصول تاییدیه‌های هیات مرکزی گزینش و شرکت شهرسالم، انتخاب صندوق بازنشستگی، پیشنهاد پست و…) تکمیل گردیده است، اقدام و احکام سایر افراد با فوریت به صورت مرحله‌ای در ماه‌های آتی صادر گردد.

فروزنده همچنین گفت: فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر و قرارداد مستقیم شاغل در مناطق ۲۲ گانه، واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، از اواخر مرداد ماه سال جاری با ابلاغ دستورالعمل آغاز گردید، که با توجه به شیوع ویروس کرونا، ورود اطلاعات، کنترل و درج مدارک مشمولان، برای اولین بار با طراحی سامانه الکترونیکی و همچنین تایید چند مرحله‌ای در واحد محل خدمت و اداره کل سرمایه انسانی انجام پذیرفت که تاکنون بالغ بر ۳۱۰۰ نفر متقاضی تبدیل وضعیت می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، معاون شهردارتهران در پایان افزود: شایان ذکر است در خصوص پرونده‌های تکمیل شده برای کارکنان شاغل واجد شرایط در سازمان‌های مستقل و شرکت‌های تابعه، صدور مجوز تبدیل وضعیت از قرارداد مدت معین به قرارداد دائم و همچنین صدور احکام کارگران رسمی شهرداری تهران نیز از تاریخ مذکور آغاز می‌گردد.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.