sedayemodafean.org دیپلماسی متوازن

لزوم توسل دولت رئیسی به دیپلماسی متوازن

 دولت جدید و رئیس جمهور منتخب باید با توسل به دیپلماسی متوازن و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و درس گرفتن از ناکامی‌های دولت‌های قبل اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را سامان بدهند.

صدای مدافعان – با گذشته ۸ سال از آغاز به کار دولت روحانی و عدم اعتماد سیستمی برای به اجرا درآوردن یک سیاست بین‌المللی مشخص، از دولت سیزدهم انتظار این را داریم که اشتباهات اقتصادی دولت قبلی تکرار نکند و سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که با روی کار آمدن دولت رئیسی آیا راهبرد دیپلماسی هوشمندانه (به جای تمرکز صرف بر نظامی‌گری) ارجحیت پیدا می‌کند؟

درحالیکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورمان به ناکارآمدی دولت‌ یازده و دوازدهم بر میگردد ولی در واقعیت یکی از مهمترین شاخصه های موفقیت هر دولتی وابسته به عقد قراردادهای بین‌المللی است که متأسفانه در اقتصاد جهانی امروز، بدون روابط قدرتمند دیپلماتیک ممکن نخواهد بود و بدون این روابط، موفقیت  هر دولتی در عرصه اقتصادی نیز زیر سؤال خواهد رفت.

ناگفته پیداست که یکی از ناکامی‌های دولت روحانی در بهبود بخشیدن شرایط اقتصادی کشور نبود برنامه دیپلماسی پایدار و تمرکز نکردن به عقد قرارداد جدید بعد از بیرون آمدن ایالات متحده از برجام بود. دولت روحانی باید بیشتر بر برقراری مجدد روابط بین‌اللملی پافشاری می‌کرد چرا که این رویکرد باعث انزوای بیشتر اقتصادی کشور از جامعه بین‌اللمل شد.

به همین منظور تمرکز اصلی دولت سیزدهم باید بروی بهبود بخشیدن دیپلماسی بین‌المللی و حل مشکلات اقتصادی داخلی باشد که اگر این روند با موفقیت طی شود،‌ وضعیت ایثارگران، جانبازان و خانواده های شهدا هم بهبود خواهد یافت و نیازی به کمک های موردی و صدقه‌ای به آنها نخواهد بود.

بر این اساس، لازم است و جا دارد تا دولت جدید و رئیس جمهور منتخب با توسل به دیپلماسی متوازن و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و درس گرفتن از ناکامی‌های دولت‌های قبل، اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را سامان داده و در جهت کنترل تورم گام‌های اساسی و عملی را بردارد.

 

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.