sedayemodafean.org انتقاد از فاش نیوز و فراکسیون ایثارگران مجلس

انتقاد از فاش نیوز و فراکسیون ایثارگران مجلس

فاش نیوز – انتقاد از فاش نیوز به علت عدم درج رنج نامه ایثارگران که مبادا مسئولی مکدر شود و تشکر به علت اینکه سنگ صبوری است که همه اعتماد دارند و فریاد خود را هرچند بی حاصل  سر می دهند!

سلام جناب آقای نوروزی!

۱- به دلایل ذیل فرمایشات شما جاذبه ندارد و آن را گزینشی می دانم. چون قوانینی که حلوایی برای شما دارد قشنگ پیگیر هستید  و سایر فریادها را نمی شنوید! لیکن اگر قصد خدمت دارید بهترین پل ارتباطی مردم با شما فاش نیوز می باشد. راحت می توانید درد دل ایثارگران را دراین پایگاه خبری مشاهده کنید، شاید حرکت و عملی از خود نشان دهید.

۲- بارها ایثارگران در فاش نیوز فریاد میزنند، چرا برنامه ششم اجرا نمی شود؟

۳- چرا قانون ۵ ساله ششم توسعه که مقام عظمای رهبری بر اجرای آن تاکید داشته اند پشت گوش انداختید؟ حالا که حدود ۲ سال از آن گذشته است قانونی که قبلا تصویب و به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هم رسیده  و باید اجرا شود می گویید قصد داریم قانون ایثارگران برنامه ششم را مجدد در مجلس تصویب کنیم! (چطور می گویید، قانون هم پوشانی و موازی نباشد، مگر  می خواهید قانون ۳ ساله یا قانون دقیقه ۹۰ تصویب کنید؟

چرا چشم انداز ۵ ساله به آن وصل می کنید، مگر قانونی که قبلا تصویب شده و ۲ سال است که در کما است که باید دوباره بررسی شود؟ حتی قوانین مدنی سال ۱۳۱۲ درحال اجراست. لطفا مردم را نادان ندانید!

۴ – ایثارگران و جانبازان نیروهای مسلح در سازمان خودشان قانون احراز جانبازی و تعیین درصد دارند، چرا بنیاد برای تحقیر کردن جانبازان قانون مضاعف دارد و مجدد تعیین درصد می کند؟ چون شما  این درد را ندارید لیکن فریاد ایثارگران مظلوم نیروهای مسلح به   گوش شما نمی رسد، حتی  قانونی که برابر بند الف ماده ۸۷ برنامه ششم تصویب  شده حاضر نیستید در ملاقات های عیدانه و … از رئیس بنیاد قول اجرای آن را بگیرید!

م ا ساده لوحان وقتی که در فاش نیوز می خوانیم قرار است فراکسیون ایثارگران با بنیاد ملاقات داشته، ذوق زده می شویم و فکر می کنیم که این بار حتما” مشکل عدم اجرای قانون برنامه ششم ایثارگران حل خواهد شد. لیکن هیچ خروجی جز کلی گوئی از ان جلسه منتشر نشد!

۵ – نمی دانم دردی که شما تشخیص داده اید چیست و چرا از کلی گوئی لذت میبرید؟

۶ – تمام این افرادی که پایین گزارش کار شما نظر داده اند برای احسنت گفتن مطالب شما نیست لیکن اینها دلسوختگانی هستند  که هرچند می دانند در این کویر قطره آبی نصیب آنها نمی شود، لیکن این چنگ زدن آنها از شدت درد می باشد که تاکنون بی درمان و بی نتیجه مانده است.

۷ – اگر شما قصد دارید خدمتی به ایثارگران انجام دهید بسیار ساده وبی هزینه است! ( طرحی ۲ فوریتی در مجلس ارائه کنیدکه ضمانت اجرائی داشته باشد.

الف) به موجب این طرح  کلیه قوانین ایثارگران دائمی و قوانین ایثارگران برنامه ششم  لازم الاجراست  ونیاز به  توقف و آئین نامه اجرائی  ندارد که باعث  فرار از پاسخگوئی  و اتلاف وقت و نارضایتی ایثارگران از دولت شده است!

ب) با توجه به اینکه در قوانین نیروهای مسلح احراز جانبازی و تعیین درصد مشخص می باشد و جانبازان مذکور احراز و تعیین درصد شده اند، احراز و تعیین درصد مجدد باعث تحقیر جانبازان نیروهای مسلح و نارضایتی آنها می گردد لذا اصل با قانون اول است که جانباز فرایند احراز و تعیین درصد را در ساز مان خودش طی می کند، و قانون دوم در بنیاد برای احراز و تعیین درصد قانون هم پوشانی و موازی کاری است. بنیاد از وظیفه اصلی خود که خدمات باشدخارج می شود!

ج) طیف وسیعی از جانبازان و شاغلین نیروهای مسلح که بند الف ماده ۸۷  برنامه ششم شامل حال آنها می شود، چون حقوق بگیر هستند نیاز به تامین بودجه مضاعف نیست و کمبود بودجه بهانه است و رفع محرومیت از مزایایِ ایثارگریِ ایثارگران می باشد، مانند سهمیه دانشگاه  و….

 دوستان عزیز بزرگترین خدمت شنیدن صدای مظلومان و چاره اندیشی برای حل آن است و بزگترین خیانت بدبین کردن بهترین و دلسوخته ترین خادمان نظام که ایثارگران هستند نسبت به بدنه نظام میباشد.

عده ای فکر می کنند سفره ایثار فقط مخصوص آنهاست و باید برای جلوگیری از نشستن دیگران پای خود را دراز کنند.                  خداوند سایه مقام معظم رهبری را مستدام فرماید.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.