www.sedayemodafean.org ارزش های دفاع مقدس زمینه ایثار مدافعان حرم است

ارزش های دفاع مقدس زمینه ایثار مدافعان حرم است

دفاع پرس – دکتر«فریدون همتی» استاندار هرمزگان و رئیس شورای هماهنگی دفاع مقدس در ششمین جلسه شورای هماهنگی اظهار داشت: همه دستگاه های باید تلاش کنند تا از ایده های نو و روش های نوین برای انتقال ارزش های دفاع مقدس به ویژه سالروز فتح خرمشهر استفاده شود.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: هرمزگان با تقدیم بیش از ۶۰ شهید عمیلات بیت المقدس نقش بسزایی داشته است و باید تمام کمیته های تخصصی شورای هماهنگی ضمن برگذاری جلسات خود برنامه های اجرایی در ایام آزادسازی فتح خرمشهر را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.

دکتر همتی با گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی افزود: ارزش های دفاع مقدس زمینه رشادت ها و ایثار مدافعان حرم را به وجود آورده است و باید این تفکر ترویج پیدا کند.

در پایان ادارات و دستگاه های اجرایی استان برنامه های خود را برای بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر اعلام کردند.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.